Project

Contactloze energieoverdracht

Opdracht

Het CEDD systeem voorziet in contactloze energie en informatie overdracht. Het biedt daarmee de ideale oplossing voor bekabeling van apparatuur die moet functioneren onder zware omstandigheden. Denk hierbij aan vliegveldverlichting, offshore helideck verlichting en tunnelverlichting. De CEDD node is de connector tussen de kabels en de aangesloten apparatuur.

De node moet functioneren onder extreme omstandigheden. Het wordt zowel op de pool als in de sahara toegepast. De belastingen zijn hoog en de gewenste nauwkeurigheid ook. het product wordt gebruikt en geïnstalleerd in een vuile omgeving met zand, modder, sneeuw en ijs. Door zijn constructie en werkwijze kan onderhoud en installatie in een fractie van de tijd gedaan worden in vergelijking met de bestaande systemen. Zo kunnen veel kosten bespaart  worden op onderhoud van kritische systemen zoals landingsbaanverlichting. En de down time voor groot onderhoud is ook veel korter.

Resultaat

Een professioneel product dat onder alle omstandigheden zeer nauwkeurig elektronische componenten positioneert. De installatie tijd is terug gebracht van drie kwartier per node in oudere systemen naar enkele minuten in het CEDD systeem. Het ontwerp is matrijsklaar afgeleverd waarbij verschillende moldflow analyses zijn gebruikt om toleranties op kunststof delen te minimaliseren. De vormgeving en detaillering geven uitdrukking aan de hoge kwaliteit en degelijkheid van het systeem en het product.

Diensten

Design, Engineering

Klant

Use system engineering BV